Uroczystość przyznania prof. Markowi Kwiatkowskiemu "Złotego  Liścia Retro", 2008