"Warszawa z ruin do życia" – Cafe Fogg, 21.01.2008