NeoMedia  Hanna Kielich-Rainka
Biuro:
Ul. Lokajskiego 26 m7
02-793 Warszawa
 
Kontakt: 501-308-918, 22-648-14-03
neomedia@blink.pl
 
 

Dane do faktury
NeoMedia  Hanna Kielich-Rainka
Ul. Ekologiczna 8 /55
02-798 Warszawa
NIP 778-110-23-30

Konto
 Alior Bank
 47 2490 0005 0000 4500 3221 5366