IMPREZY  KULTURALNE
- Impreza w kinie "Skarpa" dla 500 osób kontrahentów firmy
  HOCHTIEF POLSKA,  2004
- Spotkania Mistrzów Małych Ojczyzn w Muzeum Niepodległości
   w W-wie, 2005, 2006
- Koncerty piosenek z rep. H. Ordonówny i  Marleny Dietrich,
  Sochaczew 2008, 2010
- Koncerty  z repertuaru. H. Ordonówny - DK Wola, DK Natolin,
  2008-2010
- Koncert z repertuaru Marleny Dietrich - Dom Sztuki Ursynów,
  2008
zobacz >>
 
W Łazienkach Królewskich - Imprezy, inicjatywa, organizacja lub/i pomoc merytoryczna
 - Impreza  pod hasłem "Odbudowa Zamku Królewskiego
   w Poznaniu", 2005
 - Spotkania Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP- tzw. podwieczorki
   czwartkowe, 2005-2006 
 - Panel dyskusyjny  poświęcony zagadnieniom rozwoju
   kulturowego na Mazowszu, 2006
 - Uroczystość ku czci I.J. Paderewskiego - przy współpracy
   z reż. Wowo Bielickim, 2005
 - Uroczystość ku czci I.J. Paderewskiego, 2006
zobacz >>
 - Koncert piosenek Hanki Ordonówny w wyk. Barbary
   Jędrychowskiej, 2008
zobacz>>
 - Uroczystość przyznania prof. Markowi Kwiatkowskiemu "Złotego
   Liścia Retro", 2008
zobacz>>
 - Uroczystość NBP - 400.  rocznica polskiego osadnictwa
   w Ameryce Płn., promocja  polskich okolicznościowych monet, 
   2008 
zobacz >>


Wystawy w Łazienkach, inicjatywa i organizacja
- fotografia Pawła Elszteina  2006;  
- "Światłem i  cieniem"  fotografia Andrzeja Łojko 2006,
- wystawa o Rudolfie Modrzejewskim  2007
- wystawa   grafik i malarstwa Tadeusza  Łapińskiego 2007.

Promocje książek
- "Warszawiacy to Warszawa!" – pałac Myślewicki w Łazienkach,
   17.12.2004
- "Warszawa z ruin do życia" – Cafe Fogg, 21.01.2008
zobacz>>
- "Dolar" – DK Śródmieście, DK Białołęka, 2009
- Tropami powstańczej przesyłki – Muzeum Powstania
   Warszawskiego,15.09.2009
- "Między Bagatelą a Zgodą" – Dom Spotkań z Historią, 20.07.2010
zobacz>>